Bijbel hero Het Kompas Scheveningen

Het unieke van de Bijbel

Bijbel Het Kompas Scheveningen

De Bijbel is uniek in meerdere opzichten:

  • In ontstaan
  • In harmonie
  • In actualiteit
  • In verspreiding
  • In literair karakter

In ontstaan

Als een boek door een aantal schrijvers is geschreven, denken ze eerst gezamenlijk na, er is een redactieraad, en dergelijke. De Bijbel is door meer dan veertig auteurs geschreven, afkomstig uit verschillende milieus, verdeeld over 1500 jaar en onder totaal verschillende omstandigheden. Mozes schreef in de woestijn, Johannes op het eiland Patmos. Toch is er eenheid in de boodschap!

In harmonie

Stel dat tien beroemde schrijvers, van dezelfde leefwijze, dezelfde generatie, dezelfde cultuur, dezelfde opvattingen, dezelfde plaats, dezelfde taal, iets zouden schrijven over een controversieel onderwerp. Zou het geschrevene dan met elkaar overeenstemmen? Dat is onmogelijk. De Bijbel spreekt over honderden controversiële onderwerpen; toch is er onderlinge harmonie.

In actualiteit

Duizenden boeken worden geschreven en enthousiast ontvangen, maar zijn na één generatie alweer vergeten. Eeuwen lang heeft de Bijbel mensen aangesproken. Tot op de dag van vandaag worden mensen daardoor veranderd. Vinden mensen troost en door het geloof in Jezus Christus hun eeuwig geluk. De Bijbel is na duizenden jaren nog steeds krachtig en actueel.

In verspreiding

Rond 250 v.Chr. werd het complete Oude Testament in het Grieks vertaald, de toenmalige wereldtaal. De Bijbel is sindsdien een van de boeken met de hoogste verkoopcijfers en is in de meeste talen vertaald: sommige delen in meer dan 2400.

In literair karakter

Veel begaafde literatoren roemen de taal van de Bijbel.

Als het woord van God

Het Woord van God is dus uniek om verschillende redenen. Voor christenen is het niet zomaar een boek, maar het geldt als het Woord van God.

God Zelf heeft dit Woord geïnspireerd (2 Timotheüs 3:16 en 2 Petrus 1:21).

Door dat Woord wil God tot ons spreken. Hij heeft ons iets te zeggen en maakt Zichzelf zo aan ons bekend.

Door dat Woord kunnen we leren wie wij zijn. Maar door dat Woord wil Hij ons ook vergeving van zonden, vrede met God en het eeuwige leven geven door Jezus Christus. (Johannes 17:3 en Romeinen 1).

Romeinen 1:16,17:

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Scrollfoto bijbel Het Kompas Scheveningen

Verder lezen over de Bijbel?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten